หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
 ติดต่อเรา
 
 
โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
..............................................
- ทัวร์เหมา
..............................................
- แพ็กเกจทัวร์เดินทางเอง
..............................................
- แพ็กเกจทัวร์ราคาถูกพร้อมรถรับ-ส่ง
..............................................
- กรุ๊ปล่องแพพร้อมแพเทค
..............................................
- โปรแกรมทัวร์วันเดียวกาญจนบุรี
..............................................
Contact Us

Tel
. 034-551109
Fax. 034-653379
email : info@teawthai.com
เว็บที่น่าสนใจ
 
 
แพ็กเก็จทัวร์ราคาถูก พร้อมรถรับส่ง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
โปรแกรมทัวร์มีให้เลือกดังนี้
Pk1. ขี่ช้าง+ล่องแพ (รับ-ส่ง กทม.) ราคาท่านละ 2,100 บาท
- รถรับจากที่พักในกทม. ประมาณ 6.30 - 7.30 น.
- ถึงกาญจนบุรีประมาณ 9.30 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
- ล่องเรือหางยาวชมบรรยากาศแม่น้ำแม่กลองและสะพานข้ามแม่น้ำแคว
- นั่งรถไฟไปตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ ชื่นชมธรรมชาติ
- รับประทานอาหารกลางวันที่ท่าเรือปากแซง
- ตอนบ่ายขี่ช้าง-ล่องแพ ที่หมู่บ้านช้าง
- เดินทางกลับ กทม.

Pk2. ริเวอร์แควทัวร์กาญจนบุรี (รับ-ส่ง กทม.) ราคาท่านละ 1,800 บาท
- รถรับจากที่พักในกทม. ประมาณ 6.30 - 7.30 น.
- ถึงกาญจนบุรีประมาณ 9.30 น. เยี่ยมชมสุสานสัมพันธมิตร, พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2, สะพาน
  ข้ามแม่น้ำแคว
- นั่งรถไฟผ่านทางรถไฟสายมรณะ ถึงสถานีน้ำตกประมาณ 13.00 น. พาไปรับประทานที่แพกิตติชม
  ทัศนียภาพของแม่น้ำแควน้อย
- 14.15 น. พาไปน้ำตกไทรโยคน้อย พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
- 15.15 น. เดินทางกลับ กทม. ส่งกลับที่พัก

Pk3. กาญจนบุรีทัวร์ 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งกทม.) ราคาท่านละ 2,500 บาท
วันแรก
- รถรับจากที่พักในกทม. ประมาณ 6.30 - 7.30 น.
- ถึงกาญจนบุรีประมาณ 9.30 น. เยี่ยมชมสุสานสัมพันธมิตร, พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 , สะพาน
  ข้ามแม่น้ำแคว
- นั่งรถไฟผ่านทางรถไฟสายมรณะ ถึงสถานีน้ำตกประมาณ 13.00 น. พาไปรับประทานที่แพกิตติชม
  ทัศนียภาพของแม่น้ำแควน้อย
- 14.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมช่องเขาขาด และแวะชมถ้ำ
- 17.00 น. แวะน้ำตกไทรโยคน้อย พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
- 18.15 น. เข้าที่พักที่แพกิตติ
- 19.15 น. รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
- 8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
- 9.30 น. พาไปหมู่บ้านช้าง
- 10.00 น. ถึงหมู่บ้านช้าง ขี่ช้างชมเข้าป่า
- 11.30 น. ล่องแพชมความงามของแม่น้ำแควน้อย
- 14.30 น. เดินทางกลับกทม. ส่งกลับที่พัก

Pk4. เอราวัณ กาญจนบุรีทัวร์ 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งกทม.) ราคาท่านละ 3,000 บาท
วันแรก
- รถรับจากที่พักในกทม. ประมาณ 6.30 - 7.30 น.
- ถึงกาญจนบุรีประมาณ 9.30 น. เยี่ยมชมสุสานสัมพันธมิตร, พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 , สะพาน
  ข้ามแม่น้ำแคว
- นั่งรถไฟผ่านทางรถไฟสายมรณะ ถึงสถานีน้ำตกประมาณ 13.00 น. พาไปรับประทานที่แพกิตติชม
  ทัศนียภาพของแม่น้ำแควน้อย
- 14.15 น. นั่งเรือหางยาวไปหมู่บ้านช้าง เพื่อขี่ช้าง
- 16.30 น. ล่องแพชมความงามของแม่น้ำแควน้อย
- 17.15 น. กลับที่พักแพกิตติ
- 19.15 น. รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
- 7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
- 7.45 น. ออกเดินทางไปน้ำตกเอราวัณ
- 9.00 น. ถึงน้ำตกเอราวัณ เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
- 13.00 น. กลับไปแพกิตติเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
- 14.30 น. เดินทางกลับกทม. ส่งกลับที่พัก

Pk5. เอราวัณ กาญจนบุรีทัวร์ 3 วัน 2 คืน (รับ-ส่งกทม.) ราคาท่านละ 4,200 บาท
วันแรก
- รถรับจากที่พักในกทม. ประมาณ 6.30 - 7.30 น.
- ถึงกาญจนบุรีประมาณ 9.30 น. เยี่ยมชมสุสานสัมพันธมิตร, พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 , สะพาน
  ข้ามแม่น้ำแคว
- นั่งรถไฟผ่านทางรถไฟสายมรณะ ถึงสถานีน้ำตกประมาณ 13.00 น. พาไปรับประทานที่แพกิตติชม
  ทัศนียภาพของแม่น้ำแควน้อย
- 14.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมช่องเขาขาด และแวะชมถ้ำ
- 17.00 น. แวะน้ำตกไทรโยคน้อย พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
- 18.15 น. เข้าที่พักที่แพกิตติ
- 19.15 น. รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสอง
- 8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
- 9.30 น. เดินทางไปยังแคมป์ช้าง
- 10.00 น. ขี่ช้าง + ล่องแพ
- 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
- 13.30 น. เยี่ยมชมถ้ำกระแซ บริเวณทางรถไฟสายมรณะ
- 14.30 น. กลับที่พักแพกิตติ พักผ่อนตามอัธยาศัย
- 19.15 น. รับประทานอาหารค่ำ
วันที่สาม
- 7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
- 7.45 น. ออกเดินทางไปน้ำตกเอราวัณ
- 9.00 น. ถึงน้ำตกเอราวัณ เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
- 13.00 น. กลับไปแพกิตติเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
- 14.30 น. เดินทางกลับกทม. ส่งกลับที่พัก

**หมายเหตุ**
- โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สะดวกในเรื่องรถไปตามสถานที่ต่างๆ หรือ นักท่องเที่ยวที่
  ไม่อยากขับรถไปเที่ยวเอง
- โปรแกรมนี้เป็น joining โปรแกรม ออกเดินทางทุกวัน
- โปรแกรมนี้รวมอาหารกลางวัน หรืออาหารค่ำ หรืออาหารเช้า ไกด์ และที่พัก (ดูรายละเอียดในโปรแกรม)