หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
 ติดต่อเรา
 
 
โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
..............................................
- ทัวร์เหมา
..............................................
- แพ็กเกจทัวร์เดินทางเอง
..............................................
- แพ็กเกจทัวร์ราคาถูกพร้อมรถรับ-ส่ง
..............................................
- กรุ๊ปล่องแพพร้อมแพเทค
..............................................
- โปรแกรมทัวร์วันเดียวกาญจนบุรี
..............................................
Contact Us

Tel
. 034-551109
Fax. 034-653379
email : info@teawthai.com
เว็บที่น่าสนใจ
 
โปรแกรมทัวร์วันเดียวกาญจนบุรี (เริ่มต้นจากที่พักในกาญจนบุรี)
โปรแกรมทัวร์มีให้เลือกดังนี้
Ok1. กาญจนบุรี + น้ำพุร้อน + ช่องเขาขาด + ไทรโยคน้อย + ถ้ำกระแซ + ทางรถไฟสายมรณะ
+ สะพานข้ามแม่น้ำแคว (850 บาท/ท่าน)
8.00 น. รถรับจากที่พักใจกลางเมืองกาญจนบุรี เพื่อไปน้ำพุร้อนหินดาด เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางไปช่องเขาขาด
13.00 น. ถึงช่องเขาขาด ชมพิพิธภัณฑ์และช่องเขาขาด
14.30 น. แวะน้ำตกไทรโยคน้อย ชมความงาม ซื้อของฝาก
15.00 น. ออกเดินทางจากน้ำตกไทรโยคน้อยไปยังถ้ำกระแซ ชมถ้ำกระแซ นมัสการฯ พระพุทธรูปภายในถ้ำ
16.00 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ ผ่านทางรถไฟสายมรณะ กลับสู่กาญจนบุรี
18.00 น. ถึงสถานีสะพานข้ามแม่น้ำแคว รถรับส่งกลับที่พัก

Ok2. ขี่ช้าง + ล่องแพ + ช่องเขาขาด + น้ำตกไทรโยคน้อย + ถ้ำกระแซ + ทางรถไฟสายมรณะ
+ สะพานข้ามแม่น้ำแคว (1,050 บาท/ท่าน)
8.00 น. รถรับจากที่พักใจกลางเมืองกาญจนบุรี
9.00 น. ถึงหมู่บ้านช้าง ขี่ช้าง ล่องแพ
11.00 น. ถึงน้ำตกไทรโยคน้อย ชมความงาม ซื้อของฝาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ถึงช่องเขาขาด ชมพิพิธภัณฑ์และช่องเขาขาด
15.00 น. ออกเดินทางจากน้ำตกไทรโยคน้อยไปยังถ้ำกระแซ ชมถ้ำกระแซ นมัสการฯ พระพุทธรูปภายในถ้ำ
16.00 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ ผ่านทางรถไฟสายมรณะ กลับสู่กาญจนบุรี
18.00 น. ถึงสถานีสะพานข้ามแม่น้ำแคว รถรับส่งกลับที่พัก

Ok3. น้ำตกเอราวัณ + ถ้ำกระแซ + ทางรถไฟสายมรณะ + สะพานข้ามแม่น้ำแคว (1,100 บาท
/ท่าน)

8.00 น. รถรับจากที่พักใจกลางเมืองกาญจนบุรี ไปน้ำตกเอราวัณ
9.45 น. ถึงน้ำตกเอราวัณ เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางไปถ้ำกระแซ
15.00 น. ออกเดินทางจากน้ำตกไทรโยคน้อยไปยังถ้ำกระแซ ชมถ้ำกระแซ นมัสการฯ พระพุทธรูปภายในถ้ำ
16.00 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ ผ่านทางรถไฟสายมรณะ กลับสู่กาญจนบุรี
18.00 น. ถึงสถานีสะพานข้ามแม่น้ำแคว รถรับส่งกลับที่พัก

Ok5. ขี่ช้าง ล่องแพ + น้ำตกเอราวัณ + ถ้ำกระแซ + ทางรถไฟสายมรณะ + สะพานข้ามแม่น้ำแคว
(1,300 บาท/ท่าน)

8.00 น. รถรับจากที่พักใจกลางเมืองกาญจนบุรี ไปหมู่บ้านช้าง
9.45 น. ถึงหมู่บ้านช้าง ขี่ช้าง ล่องแพแม่น้ำแควน้อย12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันจากนั้นเดินทาง
ต่อไปน้ำตกเอราวัณ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางต่อไปน้ำตกเอราวัณ
13.00 น. ถึงน้ำตกเอราวัณ เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ ผ่านทางรถไฟสายมรณะ กลับสู่กาญจนบุรี
18.00 น. ถึงสถานีสะพานข้ามแม่น้ำแคว รถรับส่งกลับที่พัก

Ok6. น้ำตกเอราวัณ + ช่องเขาขาด + ถ้ำกระแซ + ทางรถไฟสายมรณะ + สะพานข้ามแม่น้ำแคว
(1,100 บาท/ท่าน)

8.00 น. รถรับจากที่พักใจกลางเมืองกาญจนบุรี ไปน้ำตกเอราวัณ
9.45 น. ถึงน้ำตกเอราวัณ เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางต่อไปช่องเขาขาด
13.00 น. ถึงช่องเขาขาด ชมพิพิธภัณฑ์และช่องเขาขาด
16.00 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ ผ่านทางรถไฟสายมรณะ กลับสู่กาญจนบุรี
18.00 น. ถึงสถานีสะพานข้ามแม่น้ำแคว รถรับส่งกลับที่พัก

Ok7. อาบน้ำช้าง + ขี่ช้าง + อาหารค่ำ (1,100 บาท/ท่าน)
16.00 น. รถรับจากที่พักใจกลางเมืองกาญจนบุรี ไปหมู่บ้านช้าง
17.00 น. ถึงหมู่บ้านช้าง ขี่ช้าง + อาบน้ำช้าง
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ
19.30 น. กลับที่พัก

**หมายเหตุ**
- โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สะดวกในเรื่องรถไปตามสถานที่ต่างๆ หรือ นักท่องเที่ยวที่
ไม่อยากขับรถไปเที่ยวเอง
- โปรแกรมนี้เป็น joining โปรแกรม ออกเดินทางทุกวัน หากมีลูกค้าตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปยกเว้นบาง
โปรแกรมที่มีลูกค้า 2 ท่านก็ออกเดินทางได้
- โปรแกรมนี้รวมอาหารกลางวัน หรืออาหารค่ำ และไกด์ (ดูรายละเอียดในโปรแกรม)