หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
 ติดต่อเรา
 
 
โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
..............................................
- ทัวร์เหมา
..............................................
- แพ็กเกจทัวร์เดินทางเอง
..............................................
- แพ็กเกจทัวร์ราคาถูกพร้อมรถรับ-ส่ง
..............................................
- กรุ๊ปล่องแพพร้อมแพเทค
..............................................
- โปรแกรมทัวร์วันเดียวกาญจนบุรี
..............................................
Contact Us

Tel
. 034-551109
Fax. 034-653379
email : info@teawthai.com
เว็บที่น่าสนใจ
 
บริษัท ดี.เอส.อาร์. แทรเวล จำกัด
 
บริษัท ดี.เอส.อาร์. แทรเวล จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยวหมายเลข 11/03084 จาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดนำเที่ยวพักผ่อนสัมมนาภายในประเทศมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 7 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคตะวันตก โดยเน้นจัดกิจกรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหลัก
เนื่องจากว่าคุ้นเคยและมีความชำนาญโดยเฉพาะเนื่องจากปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมพักผ่อนสัมมนาเป็นที่นิยม
มากยิ่งขึ้นสำหรับหน่วยงานต่างๆซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีงบ ประมาณในการจัดที่แตกต่างกันออกไป ทาง
บริษัทเล็งเห็นถึงจุดนี้จึงได้นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ และทางบริษัทยินดีที่รับจัดทำ
โปรแกรมท่องเที่ยวพักผ่อน หรือสัมมนาให้อย่างดีที่สุด ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งงบประมาณ รูปแบบการท่อง
เที่ยว ประเภทที่พัก ฯลฯนอกจากนี้ เรายังมีการจัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มเล็กๆ สำหรับเที่ยวส่วนตัว ไม่ใช่
ของหน่วยงานใดๆ ในราคาพิเศษ